Gelato

655.680VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
378.240VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop
350.400VNĐ/KG
Thương hiệu : Rubicone, Italy
Dành cho : Ice cream shop